Характеристика образец на украинском

Характеристика з місця роботи – Зразок

Що представляє собою характеристика з місця роботи

Характеристика з місця роботи – це документ, що відображає інформацію про службову діяльність співробітника з урахуванням його особистих і професійних якостей і навичок. Цілі, згідно з якими складається характеристика з місця роботи, можуть бути абсолютно різними: як побутовими (вступ до навчального закладу, наприклад, або отримання позики), так і пов’язаними з прийняттям відповідних рішень органами державної та муніципальної влади щодо характеризується особи (видача всіляких дозволів , прийняття рішень про застосування стягнень або заохочень).

Залежно від мети, з якою оформляється документ, характеристики з місця роботи можна класифікувати як документи для внутрішнього документообігу підприємства (організації) і документи для зовнішнього використання. Внутрішні характеристики складаються, наприклад, у разі переведення працівника з однієї посади на іншу або при перекладі з відділу у відділ. Зовнішня характеристика оформляється як на особисту вимогу співробітника, так і згідно із запитом третіх осіб.

Документ складається на фірмовому бланку підприємства (організації) співробітником відділу кадрів, підписується його керівником і скріплюється печаткою. Якщо характеристика направляється в організацію, яка має свою встановлену форму характеристики, то документ складається за її зразком. Відомостями, які повинні бути обов’язково вказані в характеристиці з місця роботи, є:

 • повне найменування документа, реквізити організації, що становить його, дата складання. Ці дані слід розмістити в заголовку документа по центру бланка;
 • інформація про співробітника, яка включає в себе дату його працевлаштування і найбільш значущі його досягнення на займаній посаді;
 • оцінка професійних, ділових, особистісних, психологічних якостей співробітника, рівень його працездатності і взаємин в колективі, інформація про стягнення і заохочення;
 • заключна частина, яка заповнюється тільки для характеристик, які направляються третім особам. У цій частині вказується мета складання документа і найменування організації, в яку він надається.

Слід зазначити, що найбільш складними для складання є характеристики з місця роботи, які направляються в суд, оскільки запит такої характеристики не передбачає уточнення того, яка саме інформація буде підлягати розгляду. Виходячи з такої особливості складання документа, рекомендується попередньо проконсультуватися з самим співробітником, на чиє ім’я буде виданий документ, а також з його адвокатом. У таких випадках слід також пам’ятати, що особа, яка поставила свій підпис під характеристикою, несе пряму відповідальність за надання неправдивої інформації.

Зразок характеристики

Адреса: м Миру, вул. Миру, д. 15, офіс 305, тел. 8 (0000) 000 – 00 – 00.

на Петрова Петра Петровича

Петров Петро Петрович, дата народження 27 квітня 1976, останнє місце роботи – відділ кадрів в ТОВ «Приклад-А». Загальний стаж на займаній посаді 6 років. За час роботи зарекомендував себе як відповідальний і дисциплінований працівник, який може проявити ініціативу і прийняти правильне рішення в питаннях, що стосуються його професійної діяльності і знаходиться в межах його компетенції.

Петро Петрович проходив курси з підвищення кваліфікації і неодноразово використовував набуті навички у вирішенні поставлених завдань.

Взаємовідносини з колективом склалися хороші, підтримував співробітників в складний період, але при цьому дотримується корпоративних правил і норм. Неодноразово залишався на усне прохання керівництва на роботі після завершення робочого часу для вирішення проблем під час кризової ситуації.

Звільнено був за власним бажанням через зміну місця проживання. Процедура звільнення пройшла згідно з прийнятими нормами.

Характеристика

Автор: dilovy · Дата: 29 Март 2009 · Есть 25 коммент.

Документація з кадрово-контрактових питань

Читать еще:  Характеристика на ребенка с нарушением речи образец

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня).

Характеристика дається, як правило, з останнього місця роботи або навчання. Готує її керівник структурного підрозділу (у школі — класний керівник). Підписується керівником установи або ж керівником установи й керів­ником структурного підрозділу та засвідчується гербовою чи круглою (що прирівнюється до гербової) печаткою.

Характеристика подається при вступі до навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу тощо. Залежно від призначення може бути виробничою, атестаційною, рекомендаційною, нейтральною.

Характеристика складається, як правило, з таких реквізитів:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові особи (повністю), на яку складається характеристика, у родовому відмінку.

3. Посада, науковий ступінь, учене звання (якщо є), місце роботи, навчання.

4. Рік народження (за необхідності — національність, домашня адреса, освіта).

6. Дата укладання характеристики.

7. Підпис керівника установи (другим може бути під­пис керівника структурного підрозділу, інших по­садових осіб).

8. Печатка установи.

Текст характеристики містить, як правило, такі дані:

— короткі анкетні дані про особу, на яку складається характеристика;

— відомості про трудову (навчальну) діяльність особи (де, з якого часу працює, на яких посадах працює або дані про навчання);

— оцінка ділових і моральних якостей особи, став­лення до колег, риси характеру, відомості про стяг­нення, заохочення, нагороди;

— висновки про особу, на яку складається характе­ристика;

— місце, куди подається характеристика.

(по центру) Характеристика

(шапка з права) Іванова Віктора Петровича, учня
11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
м. Прилуки Чернігівської області,
1983 року народження, українця,
освіта середня.

Іванов Віктор Петрович з 1990 до 2001 року навчався в ЗОШ І — III ступенів м.Прилуки Чернігівської області. За час навчання в школі зарекомендував себе здібним дисциплінованим учнем. До навчання ставиться сумлінно, має глибокі й міцні знання з усіх предметів, усебічно роз­винений. Багато читає художньої літератури. Останні три роки очолював шкільний драматичний гурток. Брав активну участь у культурно-масових заходах.

На «відмінно» закінчив курси машинопису та користувача персональним компьютером.

Брав участь у районних олімпіадах з української мови та літератури, фізики, де посідав 1—2 місця. Захоплюється футболом. Виступав за збірну команду школи.

Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично ставиться до власних вчинків, до поведінки това­ришів і відверто про це говорить. Доброзичливий, стрима­ний, урівноважений.

Характеристика видана для подання в приймальну ко­місію Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

Директор школи (підпис) І.П.Аксьонов
(печатка)
Класний керівник (підпис) К. П. Гур’їна
(дата)

Рекомендую прочитати:
Доручення

Особисті офіційні документи Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації

Розпорядчі документи Наказ — це розпорядчий документ, який видається керівником установи (структурного підрозділу) на правах єдиноначальності та в межах своєї компетен­ції,

Довідково-інформаційні документи Довідка — це документ, який містить опис та підтвер­дження юридичних та біографічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю

Особисті офіційні документи Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання грошей, матеріальних цінностей, доку­ментів тощо від установи чи приватної

Документація з кадрово-контрактових питань Автобіографія — це документ, у якому особа, що скла­дає його, подає опис свого життя та діяльності в

Характеристика на працівника з місця роботи: зразок, особливості написання і приклади складання

За своє життя людина стикається з різнимиситуаціями оцінки. Найчастіше всебічному вивченню підлягає його особистість у випадках прийняття на роботу, звільнення, переведення, вступу до навчальних закладів та інше. У таких випадках складається характеристика — опис ділових і особистісних якостей людини. Як правильно складається характеристика з місця роботи? Зразки та приклади таких документів — у статті.

Читать еще:  Характеристика на родителя из детского сада образец

Структурні елементи характеристики

Для того щоб було загальне уявлення про те,як складається характеристика на працівника з місця роботи, зразок її повинен лежати на столі кожного представника відділу кадрів або керівника. Основними даними, які описує характеристика з роботи, є:

 • робочі успіхи, професійні знання і навички, заохочення або стягнення;
 • соціальні характеристики людини;
 • ділові і моральні якості працівника.

В цілому можна використовувати загальну структуру, якій повинна відповідати характеристика на працівника з місця роботи. Зразок (або схема) виглядає наступним чином:

 • назва організації, дата складання, вихідний номер документа (якщо характеристика складається не на фірмовому бланку);
 • П.І.Б. працівника, дата народження, посада;
 • освіту і етапи професійної діяльності співробітника;
 • всілякі нагороди, покарання;
 • кваліфікованість, відповідність посаді;
 • особистісні якості працівника;
 • мета або напрямок, куди готується характеристика;
 • підпис відповідальної за складання характеристики особи і керівника, кругла печатка.

Потрібно пам’ятати, що існує кількапотенційних структур, якими можуть бути запитані характеристики з місця роботи. Форми, зразки такого документа краще підготувати в декількох варіантах, в залежності від передбачуваного запиту — для правоохоронних органів, для навчального закладу, для банківських структур, для звільнення і т. Д.

Рівень кваліфікації працівника

Про кваліфікованості службовця, оцінці його професійної придатності в характеризує документі потрібно описати:

 • всі рівні освіти (із зазначенням спеціальності та періоду навчання);
 • підвищення кваліфікації;
 • самоосвіта, участь в тренінгах, навчальних програмах;
 • публікації і участь в наукових конференціях;
 • просування по службі та функціональні обов’язки;
 • впровадження нового на робочому місці.

Ділові якості

Ділові якості — це характеристики особистості,які допомагають успішно справлятися з трудовою діяльністю. Їх також потрібно враховувати, коли складається характеристика на працівника з місця роботи. Зразок документа може включати такі пункти:

 • відповідальність;
 • пунктуальність;
 • ініціативність;
 • зацікавленість;
 • орієнтація на результат;
 • цілеспрямованість;
 • готовність йти на ризик;
 • прагнення до вдосконалення своїх навичок;
 • організаторські здібності;
 • рівень самоорганізації;
 • мотивація.

Соціальні дані про співробітника

Соціальні відомості — це дані, якібезпосередньо не пов’язані з робочим процесом, але так чи інакше можуть впливати на виконання трудових функцій людиною. Наприклад, наявність дітей у жінки може впливати на її періодичне відсутність через їх хвороб, на довжину відпустки або соціальні виплати. Залежно від мети такі дані часто входять в складання характеристики з місця роботи.

Зразок в таких випадках повинен включати дані проможливої ​​інвалідності працівника і пов’язаних з цим протипоказання, сімейний статус і наявність неповнолітніх дітей, наявності непрацездатних близьких родичів і опіки над ними, матеріальному становищі і наявності додаткових місць роботи і т. д.

Психологічні характеристики працівника

У зразок і приклад написання характеристики змісця роботи можна включити індивідуально-психологічні дані про співробітника. Це дозволить скласти більш повне уявлення про людину. До таких даних належать:

 • ціннісні орієнтації та моральні якості;
 • лідерські задатки;
 • особливості мислення;
 • нервово-психічна регуляція (врівноваженість, стійкість до зовнішніх подразників, витримка або стресостійкість);
 • характер спілкування з людьми (комунікабельність, тактовність, доброзичливість, вміння працювати в команді);
 • спосіб дії в конфліктних ситуаціях.

Характеристика з місця роботи: приклади і зразок

Далі представлений зразок характеристики, в якому вказані можливі варіанти, приклади для створення реального документа.

інженера технічного відділу

Петрова Петра Петровича

Петров Петро Петрович, 1983 року народження,працює в технічному відділі (назва організації) на посаді інженера з 2005 року. До цього стояв на обліку в Центрі зайнятості і отримував соціальну допомогу по безробіттю (працював в іншій організації / був студентом).

Освіта — вища (середня, середняспеціальне, середня технічна), в 2005 році закінчив (назва навчального закладу). За час роботи Петро Петрович зарекомендував себе як ініціативний, відповідальний (безініціативний / безвідповідальний / незацікавлений) співробітник. На нього були покладені обов’язки по обслуговуванню технічних засобів підприємства, ведення інтернет-сайту і відповідної документації. Зі своїми обов’язки Петров Петро справлявся з ентузіазмом і повною мірою (не справлявся на належному рівні / виконував посередньо / виконував повною мірою, але безініціативно). Завдяки аналітичному складу розуму і бажанням розвиватися (через неуважність / пасивності / ліні / прогалин в знаннях / небажання розвивати свої професійні навички) він поставлений в резерв на підвищення в посаді керівника технічного відділу (буде знижений на посаді).

Петров Петро відрізняється дисциплінованістю,вихованістю і тактом (невиконанням правил трудової дисципліни, за що отримав сувору догану із занесенням в особисту справу / відсутністю такту в спілкуванні / грубістю / хамством). Зі співробітниками легко знаходить спільну мову, вміє працювати в команді, має лідерський потенціал (замкнутий / мовчазний / воліє працювати на самоті).

Петро Петрович одружений, виховує сина (НЕодружений / розлучений, дітей не має / виплачує аліменти / ухиляється від виплат). Протипоказань до якого-небудь виду діяльності не має (має протипоказання до . / має інвалідність).

Характеристика складена за місцем вимоги.

Приклад характеристики на медичного працівника

Особливе місце займає характеристика з місця роботи медичного працівника. Зразок документа може включати пункти, відведені для відгуків про діяльність медика від його пацієнтів.

Читать еще:  Характеристика врача интерна образец

державної поліклініки № 1 м.Києва

Петрової Лариси Іванівни

Петрова Лариса Іванівна, 1991 року народження,є співробітником поліклініки з 2013 року. Посада медичної сестри терапевтичного відділення отримала після успішного проходження практики. До цього була студенткою Київського міського медичного коледжу, закінчила який в 2013 році.

За час роботи Лариса Іванівна проявила себе яквідповідальний, ініціативний співробітник з розвиненими практичними навичками і теоретичну підготовку. В її обов’язки входить медичний догляд за пацієнтами, спостереження за станом їх здоров’я, дотримання санітарного режимувідділення, отримання та облік лікарських засобів. Свої обов’язки Лариса Іванівна виконує якісно і педантично. Не допускає помилок в роботі, завжди виконує вказівки лікарів.

У спілкуванні з пацієнтами Петрова Лариса Іванівнатактовна і обходительна. Особливо легко знаходить спільну мову з дітьми, вміє заспокоїти і підбадьорити пацієнта. Серед колег користується авторитетом, має лідерські якості. У зв’язку з цим головним лікарем поліклініки (П.І.Б.) було прийнято рішення підвищити Ларису Іванівну до посади старшої медичної сестри терапевтичного відділення.

Характеристика підготовлена ​​за місцем вимоги.

Характеристика на працівника з місця роботи: зразок для педагога

Для характеристики працівника сфери освіти потрібно мати зразок, в якому представлені особливості педагогічної діяльності.

Такий зразок, крім стандартних даних, повинен вказувати на такі факти:

 • виховний вплив педагога на підростаюче покоління, застосування інноваційних методів в роботі;
 • навчальні успіхи підлеглих йому учнів, які показують ефективність роботи вчителя;
 • психологічні характеристики людини, які впливають на розвиток його учнів;
 • вміння знаходити контакт з батьками, переконувати;
 • наявність виражених організаторських здібностей, творчий підхід до роботи;
 • позакласна діяльність;
 • вміння працювати з документацією;
 • передача педагогічного досвіду;
 • власний приклад підростаючому поколінню.

Ці дані допоможуть зрозуміти, наскільки педагог гуманний по відношенню до дітей, сучасний у своїй навчальної діяльності і може йому бути довірено керівництво навчально-виховним процесом в цілому.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector