Образец искового заявления в суд по наследству на украинском языке

Пример искового заявления об устранении от права на наследование

Зразок позовної заяви про усунення від права на спадкування

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про усунення від права на спадкування

___.___. 2009 року помер мій батько (П.І.Б.), ___.___.______ року народження, що постійно проживав за адресою: ______________________________________________.

Після його смерті відкрилася спадщина квартира, інше нерухоме майно, а саме: _____.

Заповіт спадкодавцем складено не було.

Я, (П.І.Б.), ___.___.______ року народження, постійно проживав разом із спадкодавцем, відповідно до ст. 1261 ЦК України маю право на спадкування за законом в першу чергу та у встановлений ст. 1270 ЦК України строк звернувся до державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини.

Окрім мене, до державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини звернулася дочка спадкодавця (П.І.Б.), моя рідна сестра (Відповідач), ___.___.______ року народження, яка з нами не проживала та зареєстрована (прописана) за адресою:_________________________________________________________________.

Ще у 2003 році, за життя батька, відносини між ним і Відповідачкою погіршилися, у зв’язку з цим Відповідачка припинила спілкування із спадкодавцем.

У 2004 році батько тяжко захворів __________________ через похилий вік і тяжку хворобу був у безпорадному стані, потребував постійного піклування, догляду та матеріальної допомоги.

Я та спадкодавець неодноразово просили Відповідачку врахувати стан здоров’я батька та відновити колишні відносини, зважаючи на те, що разом з Відповідачкою було б легше доглядати за тяжко хворим батьком.

Враховуючи, тривале, ухилення Відповідачки від надання допомоги спадкодавцю я був вимушений:
— запозичувати грошові кошти на ліки та достатнє харчування для батька;
— заощаджувати для себе на харчуванні, одязі;
— працювати неповний робочий день;
— просити сусідів (П.І.Б.), а також сторонніх людей доглядати за хворим батьком.

Упродовж майже п’яти років (з 2004 року до моменту смерті), спадкодавець окрім фізичного болю, який спричиняла йому хвороба, зазнавав душевних страждань у зв’язку з поведінкою Відповідачки, постійно покладав надію, що Відповідачка змінить своє ставлення до нього.

Вважаю, що Відповідачка під час тяжкої хвороби батька, який був у безпорадному стані, мала можливість, але свідомо ухилялася від надання спадкодавцю будь-якої матеріальної допомоги та моральної підтримки, що можуть також підтвердити свідки (П.І.Б.) ______________________________________________________________.

Відповідно до ч. 5 ст. 1224 ЦК України: «За рішенням суду особа може бути усунена від права на спадкування за законом, якщо буде встановлено, що вона ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані».

Враховуючи викладене, відповідно до ст., ст. 16, 1224, 1261 ЦК України, на основі ст. 3, ст. 63, 88 ЦПК України, ПРОШУ _____________ районний суд м. Києва:
— допитати свідків: (П.І.Б.), (адреса); (П.І.Б.), (адреса);
— прийняти рішення про усунення (П.І.Б.) від права на спадкування за законом, після смерті (П.І.Б.), який помер ___.___2009 року;
— стягнути з Відповідача, (П.І.Б.), на мою користь оплачені: _________ грн. — сума судового збору; _________ грн. — сума витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи, — а всього судових витрат у розмірі _________ грн.

ДОДАТКИ:
1. Квитанція оплати судового збору.
2. Квитанція оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду цивільної справи.
3. Копія свідоцтва про смерть.
4. Копія свідоцтва про народження спадкодавця;
5. Копія свідоцтва про народження позивача;
6. Копія довідки ЖЕК про місце проживання, склад сім’ї і реєстрацію (прописку).
7. Копії доказів, що стверджують похилий вік і тяжку хворобу спадкодавця.
8. Копія угоди про оплату праці за неповний робочий день.
9. Копії договорів позики.
10. Копія позовної заяви відповідачу.

Позивач ________________ (П. ініціали).
(Дата).

Блог адвоката Безух Максима Игоревича

Если открылось наследство в Украине, а наследник является гражданином другой страны или проживает на территории другого государства, то подать заявление о принятии наследства возможно и дистанционно, даже не посещая нотариальную контору на территории Украины.

При обращении наследника в связи с открытием наследства нотариус выясняет сведения относительно факта смерти наследодателя,

Факт смерти физического лица и время открытия наследства нотариус проверяет путем истребования от наследника свидетельства о смерти, выданного органом государственной регистрации актов гражданского состояния.

Если такого свидетельства о смерти у вас на руках нет, то нужно в заявлении о принятии наследства указать об этом.

Так, в случае невозможности предъявления наследниками свидетельства о смерти наследодателя нотариус должен истребовать от органа государственной регистрации актов гражданского состояния копию актовой записи о смерти наследодателя или полное извлечение из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан по актовой записи о смерти.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя согласно статье 29 Гражданского кодекса Украины.

Если наследодатель имел несколько мест проживания, местом открытия наследства считается последнее место регистрации наследодателя.

Для принятия наследства или отказа от принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия наследства.

Таким образом, в течении шести месяцев со дня смерти наследодателя, наследник должен подать нотариусу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства.

Такое заявление не обязательно подавать лично . Его можно отправить и по почте. Желательно ценным письмом, с описью вложения, с уведомлением о вручении или курьерской службой, но чтобы у вас на руках остались документы, которые подтверждают факт отправки такого заявления и дату отправки.

Заявление лучше составить на украинском языке . Допускается составление заявления и на русском языке, если заявление подается из стран СНГ.

Если заявление, на котором подлинность подписи наследника не засвидетельствована, поступило по почте, оно принимается нотариусом, заводится наследственное дело, а наследнику сообщается о заведении наследственного дела и о необходимости прислать заявление, оформленное надлежащим образом (подлинность подписи на таких заявлениях должна быть нотариально удостоверенной), или лично прибыть к нотариусу по месту открытия наследства.

Поэтому лучше и даже необходимо, чтобы подпись на заявлении о принятии наследства была обязательно заверена нотариусом государства из которого отправляются документы.

Если вашу подпись заверил иностранный нотариус, то такой документ должен быть легализирован путем проставления соответствующего апостиля*.

* для справки:
Апостиль – это стандартизированный сертификат или штамп, (озаглавленный “Apostille”), проставляемый на документах или оформляемый в виде приложения к ним. Документы, удостоверенные таким образом, не нуждаются в какой- либо дополнительной легализации, и их обязаны признавать на любом государственном уровне в странах- участницах Гаагской Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов. В настоящее время эту конвенцию подписали более 80 государств, среди которых США, почти все страны ЕС, а так же Россия, Япония, Австралия, ЮАР. Украина присоединилась к Гаагской конвенции 23 декабря 2003 года.

Если наследник в течение шести месяцев не подал в нотариальную контору заявление о принятии наследства, он считается не принявшим наследство .

Но и в этом случае тоже не все потеряно.

Суд может определить наследнику, пропустивший срок для принятия наследства по уважительной причине, дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии наследства.

Образец искового заявления в суд по наследству на украинском языке

Образец заявления о принятии наследства по закону
В__________ Киевскую государственную нотариальную контору
_______________________,
проживающего в г. Киеве, ул. ________, д. __, кв.__
_____________________________
(регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)

29 апреля 2012 умер мой отец — (ФИО, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) ___________________, постоянно проживавший по адресу : г. Киев, ул.____________, буд.____, кв.______
После его смерти открылось наследство.
Сообщаю нотариусу, что это наследство я принимаю.
Содержание статей 1269, 1273, 1274 Гражданского кодекса Украины нотариусом мне разъяснено.
город Киев
3 июля 2012
Подпись ____________________________ / __________________________ /

Образец заявления о принятии наследства по завещанию
В__________ Киевскую государственную нотариальную контору
гр. _______________________,
проживающего в г. Киеве, ул. ________, д. __, кв.__
________________________________________
(регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)

29 апреля 2012 умер мой отец — (ФИО, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) ___________________, постоянно проживавший по адресу : г. Киев, ул.____________, буд.____, кв.______
В день его смерти осталось наследственное имущество, на которое умерший оставил завещание на мое имя, удостоверенное 18 сентября 1998 года _______________, частным нотариусом Киевского городского нотариального округа за регистрационным № ________.
Наследственное имущество состоит из:
— Квартиры за № ____ (прописью) в доме № ____ (прописью), который находится по ул. _______________, 1/2 которой принадлежала умершему лично и 1/2 часть которой принадлежала умершей 8 апреля 2001 года __________________, наследником которой был ее муж __________________, который фактически принял наследство, но юридически не оформил своих наследственных прав.
Наследство я принимаю.
Наследником, предусмотренным ст. 1241 ГК Украины, является жена умершего — ________________________________________________.
К указанному заявлению прилагаю:
• копию свидетельства о смерти гражданина;
• оригинал завещания;
• справку о последнем месте жительства наследодателя.
Другие документы будут представлены дополнительно.
город Киев
3 июля 2012
Подпись ____________________________ / __________________________ /

Образец заявления об отказе от принятия наследства
В__________Киевскую государственную нотариальную контору
гр. _______________________,
проживающего в г. Киеве, ул. ________, д. __, кв.__
________________________________________
(регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)

29 апреля 2012 умер мой муж — (ФИО, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) _________________, постоянно проживавший по адресу : г. Киев, ул.____________, буд.____, кв.______
После его смерти открылось наследство.
Сообщаю нотариусу о том, что от принятия наследства я отказываюсь.
Содержание статей 1269, 1273, 1274 Гражданского кодекса Украины нотариусом мне разъяснено.
Город Киев,
3 июля 2012
Подпись ____________________________ / __________________________ /

Образец заявления о выдаче свидетельства наследникам, принявшим наследство
В__________ Киевскую государственную нотариальную контору
гр. _______________________,
проживающего в г. Киеве, ул. ________, д. __, кв.__
________________________________________
(регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)
гр. _______________________,
проживающего в г. Киеве, ул. ________, д. __, кв.__
________________________________________
(регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика)

24 октября 2004 умер мой отец — (ФИО, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) ___________________, постоянно проживавший по адресу : г. Киев, ул.____________, буд.____, кв.______
После его смерти открылось наследство, которое состоит из:
— 1/ 2 (одной второй) части жилого дома, который находится по адресу г. Киев, ул. _____________________, д. _____ (прописью), общей площадью _____. — Денежных вкладов с соответствующими процентами и компенсациями, находящихся на счетах № № ___________, _____________, в Дарницком отделении № ______ Сберегательного банка г. Киева и на счете № _________, в филиале Дарницкого отделения № ________, Сбербанка г. Киева.
Указанное наследственное имущество мы, как наследники, которые на время открытия наследства проживали постоянно с наследодателем, приняли и просим выдать нам Свидетельства о праве на наследство по закону. Необходимые документы прилагаем.
город Киев
3 июля 2012
Подпись ____________________________ / __________________________ /

Департамент нотариата, банкротства и функционирования центрального удостоверяющего органа (Министерства юстиции Украины)

Читать еще:  Отказ от наследства в пользу кооперативной организации
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector