Декларація про доходи образец

УВАГА! Новий зразок заяви і декларації на субсидію (+ документи)

Для оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги необхідно заповнити заяву на субсидію, а також декларацію доходів і витрат сім’ї. Бланки цих документів затверджені Міністерством соціальної політики України.

З травня 2018 року діє нова форма заяви на отримання субсидії. Декларація про доходи також заповнюється за новими правилами. Інструкцію щодо заповнення документів на субсидію можна подивитися і скачати на нашому сайті.

Нові шаблони документів для призначення субсидій легкі в заповненні, а інструкція Мінсоцполітики допоможе заповнити декларацію для субсидії і заяву максимально швидко (для цього потрібно не більше 15 хвилин).

Зразок заяви на субсидію

Заява для отримання від держави допомоги на оплату житлово-комунальних послуг — це документ, бланк якого затверджений Наказом Міністра соціальної політики № 604 від 02.05.2018 року. Ознайомитися зі зразком заяв на оформлення субсидії і завантажити новий бланк цього документа можна нижче.

Приклад заяви на субсидію з інструкцією по заповненню:

Зразок декларації на субсидію

Декларація про доходи та витрати при оформленні субсидії — це найважливіший документ, який визначає можливість отримання державної допомоги для оплати послуг ЖКГ (при призначенні субсидій враховується дохід сім’ї та її витрати). Неправильне заповнення декларацій субсідіантом може спричинити відмову в наданні держдопомоги на оплату комунальних послуг.

Ознайомтеся зі зразком правильного заповнення декларації на субсидію, з докладною інструкцією по кожному розділу та завантажити нові бланки декларацій доходів та витрат сім’ї для отримання субсидії (актуальна форма бланка декларації затверджена Наказом № 604 Мінсоцполітики від 2 травня 2018 року) можна нижче.

Приклад заповнення декларації про доходи та витрати сім’ї:

Бланки заяв та декларацій

Для призначення або продовження субсидії завантажте і подайте до органів соцзахисту нові бланки документів — заява та декларація:

Документи (шаблони) затверджені Наказом Мінсоцполітики № 604 «Про затвердження форм Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії».

Зразок заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Додаток до Закону України
«Про засади запобігання
і протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

ДЕКЛАРАЦІЯ

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

за 20 16 рік

Розділ І. Загальні відомості

1 .

Петров Петро Петрович,

00000001111

(прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України — декларанта)

2 .

за реєстрацією: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1

фактично: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 1

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, корпусу, квартири декларанта)

3 .

головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення апеляційного суду Київської області

4 .

Члени сім’ї декларанта:

Прізвище, ініціали, дата народження

Реєстраційний номер облікової картки платника податків/ серія та номер паспорта громадянина України

Дружина

Петрова Ілона Вікторівна, 11.12.1953

000000001111

Син

Петров Борис Петрович, 11.05.1974

00000001111

Донька

Петрова Ольга Петрівна. 11.12.2004

Розділ ІІ. Відомості про доходи

Читать еще:  Декларация на товары образец заполнения

А . Одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні

Сума одержаного (нарахованого) доходу

5 .

Загальна сума сукупного доходу, гривні, у т. ч.:

61200

37000

6 .

заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору (крім виплат, зазначених у позиціях 7, 8)

60000

20000

7 .

дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту

700

Регіональне відділення Національної школи суддів України

(назва закладу, установи тощо, в яких одержано (нараховано) зазначені у цій позиції доходи)

8 .

авторська винагорода, інші доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності

9 .

5000

10 .

11 .

дарунки, призи, виграші

500

12 .

допомога по безробіттю

13 .

14 .

15 .

страхові виплати, страхові відшкодування, викупні суми та пенсійні виплати, що сплачені декларанту за договором страхування, недержавного пенсійного забезпечення та пенсійного вкладу

16 .

дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна

17 .

дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності

18 .

дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав

19 .

дохід від передачі в оренду (строкове володіння та/або користування) майна

20.

інші види доходів (не зазначені у позиціях 6–19) пенсія

12000

Б . Одержані (нараховані) з джерел за межами України декларантом

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

21 .

В . Одержані (нараховані) з джерел за межами України членами сім’ї декларанта

в іноземній валюті

перерахованого у гривні

22 .

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

А . Майно , що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв.м)

Сума витрат (грн) на

придбання у власність

оренду чи на інше право користування

23 .

Україна, Дніпропетровська обл., Нікопольський район,
с. Щорск

1000

24 .

25 .

Україна, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 72, кв. 12

100

600 000

26 .

Садовий (дачний) будинок

27 .

28 .

Інше нерухоме майно

Б . М айно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім’ї декларанта

Місцезнаходження об’єкта (країна, адреса)

Загальна площа (кв. м)

29 .

30 .

Україна, м. Дніпропетровськ, просп. Шевченка, 12

120

31 .

32 .

Садовий (дачний) будинок

Україна, Дніпропетровська обл.,
м. Синельникове, вул. Сучкова, 15

50

33 .

34 .

Інше нерухоме майно

Розділ І V . Відомості про транспортні засоби

А . Транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на їх придбання (користування)

Перелік транспортних засобів

Марка/модель (об’єм циліндрів двигуна, куб. см, потужність двигуна, кВт, довжина, см)

Сума витрат (грн) на

придбання у власність

оренду чи на інше право користування

35 .

ВАЗ-2114 (об’єм циліндрів 1500, потужність 66)

Что такое налоговая декларация о доходах 3-НДФЛ

Кто должен подавать декларацию о доходах

Налоговая декларация 3-НДФЛ – документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доход физических лиц (НДФЛ). Декларацию должны, как правило, подавать люди, продававшие имущество, имеющие доходы из-за рубежа, получающие доходы, по которым налог не был уплачен налоговым агентом, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения, и так далее.

Читать еще:  Налоговая декларация усн образец

Декларацию также необходимо подавать для получения некоторых налоговых вычетов. То есть те, кто претендует на некоторые вычеты, обязаны подать декларацию для того, чтобы получить вычет. Но если они не претендуют на вычет, декларацию могут не подавать.

Как и когда подается декларация

Декларация о доходах заполняется по унифицированной форме. В случае, если Вы отчитываетесь по налогам, декларация, как правило, подается в году, следующим за тем, за который вы подаете декларацию, но не позднее 30 апреля. Декларация подается в налоговую инспекцию по месту жительства (т.е. официальной регистрации). Декларацию можно послать по почте. В таком случае, она должна быть послана не позднее 30 апреля (дойдет до налоговой инспекции в таком случае она позже, но это не беда). Крайний срок уплаты налога не такой, как крайний срок подачи декларации. В том случае, если Вы должны уплатить налог, это нужно сделать не позднее 15 июля (года, следующего за тем, за который платится налог).

Форма декларации за 2018 год

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 3 октября 2018 г. N ММВ-7-11/569@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-ндфл), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»).

Примечание. Чтобы не думать, какой бланк правильный, а какой нет, можно просто заполнить декларацию онлайн на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт все сделает правильно. На нужном бланке. Начать заполнение можно вот здесь: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

Форма декларации за 2017 год

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 25.10.2017 г. № ММВ-7-11/822@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 24.12.2014 NММВ-7-11/671@»).

Примечание. Чтобы не думать, какой бланк правильный, а какой нет, можно просто заполнить декларацию онлайн на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт все сделает правильно. На нужном бланке. Начать заполнение можно вот здесь: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

Форма декларации за 2016 год

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/552@). Вы можете скачать ее, пройдя по cсылке выше (источник — ФНС).

Примечание. Чтобы не думать, какой бланк правильный, а какой нет, можно просто заполнить декларацию онлайн на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт все сделает правильно. На нужном бланке. Начать заполнение можно вот здесь: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

Образцы деклараций за 2016 год

Для возврата налога при покупке жилья
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Читать еще:  Доверенность на сдачу декларации 3 ндфл образец

Для возврата налога при покупке жилья и ипотеке
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Для возврата налога по расходам на обучение
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Для возврата налога по расходам на лечение
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Для возврата налога при получении стандартного налогового вычета
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

При продаже имущества, например, автомашины или квартиры
Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Форма декларации за 2015 год

Налоговая декларация 3-НДФЛ заполняется налогоплательщиком с использованием утвержденной Федеральной Налоговой службой формы (приказ ФНС России от 24.12.2015 №ММВ-7-11/671@). Вы можете скачать ее, пройдя по cсылке выше (источник — ФНС).

Примечание. Чтобы не думать, какой бланк правильный, а какой нет, можно просто заполнить декларацию онлайн на нашем веб-сайте. Наш веб-сайт все сделает правильно. На нужном бланке. Начать заполнение можно вот здесь: «Декларация 3-НДФЛ» / «Заполнить онлайн».

Образцы деклараций за 2015 год

Для возврата налога при покупке жилья
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, в формате PDF.

Для возврата налога при покупке жилья и ипотеке
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (имущественного вычета) при покупке или строительстве жилья, например, при покупке квартиры, и выплате процентов по ипотеке (выплате ипотечных процентов) в формате PDF.

Для возврата налога по расходам на обучение
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на обучение в формате PDF.

Для возврата налога по расходам на лечение
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога (получения социального налогового вычета) по расходам на лечение в формате PDF.

Для возврата налога при получении стандартного налогового вычета
Образец (пример) заполнения декларации для возврата налога при получении стандартного налогового вычета в формате PDF.

При продаже имущества, например, автомашины или квартиры
Образец (пример) заполнения декларации при продаже имущества, например, автомашины или квартиры, в формате PDF.

Как заполняется декларация

Заполнить декларацию Вы можете на сайте Налогия в интернет-программе для заполнения 3-НДФЛ. Вам нужно будет только ответить на простые вопросы, которые Вы увидите на экране. Ответив на вопросы, Вы сможете скачать готовый документ в формате PDF. Вам останется только его распечатать. Чтобы перейти к заполнению, нажмите, пожалуйста, кнопку Далее ниже.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector